Privacy-en cookieverklaring

 

Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met ShelFy IT Solutions of diens handelsnamen,
zoals in dit geval Lokaal Gespot, gevestigd te;

Markerkant 12 3-03,
1314 AJ Almere,
Nederland.

onder vermelding van KvK 39077696.

 

Versie: 03052018-V01

 

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft
vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

 

Het gebruik van persoonsgegevens

 

Bij het gebruiken van onze websites verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

 

Doeleinden van gebruik

 

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat ShelFy IT Solutions in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat.

ShelFy IT Solutions gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 

•het verlenen van toegang tot onze website;

•het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;

•de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;

•relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;

•het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;

•product-en dienstontwikkeling;

•het bepalen van strategie en beleid;

•het interessanter maken van het internetaanbod middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw belangstellingen.

•zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot ShelFy IT Solutions, haar relaties en haar medewerkers;

•het verzenden van de nieuwsbrief.

 

Omschrijving van de persoonsgegevens

 

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

•N.A.W. gegevens;

•bedrijfsgegevens;

•functie;

•btw-nummer;

•geslacht;

•e-mailadres;

•(mobiel) telefoonnummer;

•geboortedatum;

•IP-adres;

•technische browserinformatie;

•cookie ID;

•klik-en surfgedrag;

•social media account.

 

Bewaartermijnen

 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy-en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

 

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

 

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze websites verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

 

Gegevensbeveiliging

 

ShelFy IT Solutions maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een TLS-verbinding.

 

Cookies

 

Op onze websites worden cookies gebruikt om diverse functionaliteiten op deze websites mogelijk te maken. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van ShelFy IT Solutions of die van een derde partij.

 

Op onze websites worden cookies gebruikt om:

•functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);

•het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);

•het internetaanbod voor u interessanter te maken middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw belangstellingen (advertentie cookies);

•om het mogelijk te maken om onze website te delen via social media (social media cookies).

 

Technische of functionele cookies

 

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld.

Analytische cookies

 

Daarnaast worden er op deze website cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes. Wij gebruiken de volgende analytische cookies: Google Analytics.

 

Advertentie cookies

 

Wij maken geen gebruik van advertentie cookies

 

In-en uitschakelen van cookies

 

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd(bekijk uw browser hulppagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere websites die u bezoekt.

 

Verwijderen van cookies

 

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

 

Links naar andere websites van derden

 

Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Deze privacy-en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Uw wettelijke rechten

 

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het contactformulier ,ons een e-mail te sturen via administratie@shelfy.nl, of door telefonisch contact met ons op te nemen via 036-5305368. Wij zijn bereikbaar op maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur.

 

U heeft de volgende rechten:

•uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;

•inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;

•het laten corrigeren van fouten;

•het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;

•intrekken van toestemming;

•bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;

•overdraagbaarheid van gegevens.

 

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

 

Wijzigingen in deze privacy-en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy-en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

Contactgegevens

ShelFy IT Solutions

Markerkant 1203-03

KvK 39077696

 

Autoriteit Persoonsgegevens

 

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact op nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Follow us on Facebook